Прием за учебната 2020/2021 година след завършен 7. клас

Скъпи ученици, уважаеми родители,

представяме на Вашето внимание информация за план-приема на

СУ „Васил Левски“ след завършен 7. клас