КОНКУРС за МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
ВТОРИ ЕТАП: ПРЕДСТАВЕТЕ СЕ

  1. Право на участие имате, ако сте ученик от 9. до12. клас и сте получили от 14 до 20 точки на теста за Европейския съюз в първия етап на конкурса.
  2. Вторият етап изисква да подготвите своето креативно 2-минутно видео CV на английски език, да го качите на https://www.youtube.com/(Unlisted) и да изпратете линк към него на адрес karlovo@abv.bg в срок до 14:30 ч. на 21 октомври 2018 г. В писмото си посочете име, фамилия и клас и прикачете попълнена от родител, подписана и сканирана декларация за участие, която можете да свалите от тук.  Ще бъдат оценявани Вашата находчивост при представянето, мотивация за участие, ясна визия за постигане на целите на Програмата, комуникативни умения, технически и езикови познания.
  3. Жури:

Мариана Манчева – директор на СУ „Васил Левски“;

Веска Ненчева – народен представител в 44-то Народно събрание;

д-р Светослав Маноилов – старши експерт „Бизнес развитие“ в Джуниър Ачийвмънт, България;

д-р Росица Младенова – режисьор, директор на Фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“;

Богдана Калъчева и Спаска Бистрашка – старши посланици за СУ „Васил Левски“ – Карлово по Програма за училища посланици на Европейския парламент.

20-те най-добре представили се ученици ще спечелят почетното звание „Младши посланик на Европейския парламент“.

Национална седмица на четенето

 Национална седмица на четенето

22-26 октомври 2018 г.

Понеделник (22 октомври)

Откриване на Националната седмица на четенето в СУ „Васил Левски“, Карлово. Официално посрещане на „Пътуващите сандъчета на ББИА“ в двете сгради на училището.

Всеки ден от понеделник до петък

(22 – 26 октомври)

„В света на приказките с големите и малките“. Представяне на приказни герои – ученици от I, IV и V клас в ГЦОУД гостуват в детските градини.

Сряда (24 октомври)

Четене по роли на разказ от Чудомир. Четци са учениците от XII клас, а слушатели – VI, VII и VIII клас.

Вътрешноучилищно обучение „Добри практики и идеи от Седмата национална конференция „Насърчаване на четенето“ (Богдана Калъчева, участник в конференцията).

Четвъртък (25 октомври)

Представяне на книгата „Тя“ на Снежана Пеева, ученичка от XIб клас, СУ „Васил Левски“ – Карлово. Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ – Карлово, 17,30 ч.

Петък (26 октомври)

Закриване на Националната седмица на четенето с „Маратон на четенето“ във всички класове.

 

Конкурс за младши посланици

Средно училище
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – КАРЛОВО
ОБЯВЯВА
К О Н К У Р С
за МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ
в
ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩА ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Образователната инициатива Програма за училища посланици на Европейския парламент има за цел да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред. Участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно. Ако училището е отговорило на изискванията, то бива сертифицирано и получава плакет, а посланиците получават сертификати за своето участие.
На учениците от най-добре представилите се училища ще бъде предложено пътуване до Страсбург в рамките на програма „Евроскола“ на ЕП.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ПЪРВИ ЕТАП: КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Право на участие имат всички ученици от 9. до 12. клас в СУ „Васил Левски“ – Карлово.
Първият етап е решаване на онлайн тест за Европейския съюз. Тестът е достъпен на адрес:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuKDyV2099QW9-BEpcgmjrtgFtZSLZLn8LqsyoiwbZkkqG9w/viewform
Краен срок: 14:30 ч. на 16 октомври 2018 г.

Съхранение на лични данни.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Приемане на правилата на конкурса.

С изпращане на материалите за участие в конкурса учениците декларират, че са запознати и приемат условията на конкурса.

Получилите най-голям брой точки преминават във ВТОРИ ЕТАП.
20-те най-добре представили се ученици ще спечелят почетното звание „Младши посланик на Европейския парламент“.