Клас за пример

На 07.06.2021 год., Секретаря на МКБППМН – г-жа Нели Минчева връчи грамота на победителите в конкурса „Клас за пример“. IXВ клас на СУ „Васил Левски“ с класен ръководител г-жа Димитрия Герова, представиха в МК най-много превантивни дейности и реализирани инициативи за м.април и м.май. Желаем им здраве, нови творчески идеи и реализирани проекти. Голямата награда „Клас за пример“ ще бъде връчена след края на уч. 2020/2021 год.Снимката е линк към галерия

Източник: Mkbppmn Karlovo