ИКТ в обучението

   На 14.03.2013г., в СУ „Васил Левски” бяха открити три нови компютърни кабинета и зала за занимания по интереси. Реализирането на компютърните кабинети беше финансирано чрез проект на училището по Националната програма „ИКТ в образованието”, одобрен в края на 2012 година.

   С оборудването на новите кабинети СУ „Васил Левски” покрива съвременните нормативи за брой работни станции на ученик от училището. Ръководството на училището се надява, че обогатяването на материалната база и създаването на съвременни условия за обучение, възпитание и труд ще стимулира учениците за развитие на техните способности и те ще постигат още по-високи резултати в учебната и извънкласната работа.