29 юни – Национален ден на безопасността на движението по пътищата

„Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, който подчертава темата като глобален здравен проблем, съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти.

Постепенно постигаме напредък в борбата с епидемията на пътя, но предстои още много работа. През изминалата 2023 г. в страната са настъпили 6 989 ПТП с 525 загинали и 9 091 ранени лица. Две трети от тях са в населени места. От всички смъртни случаи 96 включват пешеходци. Загубили сме 30 деца, а 1 329 са ранени. Тази статистика е обезпокоителна и неприемлива.

Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество. То може да въздейства за намаляване на пътнотранспортния травматизъм, като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура за БДП.

Ангажираме вниманието на родителите и образователната система за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите, и утвърждаване на БДП като ценност. Приемаме концепцията за учене през целия живот като средство за добиване на трайни знания, умения и нагласи за безопасност на пътя. Подчертаваме, че правилното поведение, превърнато в навик, ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани.

Припознаваме ангажимента на държавните администрации да полагат дължимата грижа при предоставяне на публични услуги, които поставят човека, живота, здравето и правото на безопасна мобилност в основата на обществените отношения. Отчитаме нуждите на уязвимите участници в движението от подходяща инфраструктура без конфликт с автомобилното движение.  Осъзнаваме ролята на превенцията, правоприлагането и адекватната спасителна помощ.

Приканваме гражданските организации, бизнеса и медиите да утвърждават безопасността на пътя с личен принос и пример.

Призоваваме всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към етичност, уважение, толерантност и спазване на правилата за движение.

Нека на пътя Животът винаги да бъде с предимство!

Средно училище „Васил Левски“ гр. Карлово и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Ви пожелават безопасно пътуване и спокоен летен сезон!“

СУ “Васил Левски“ за поредна година е в топ 10 в Пловдивска област и топ 100 на гимназиите в страната според матурата по БЕЛ в 12 клас

СУ „Васил Левски“ за поредна година е сред най-добрите училища по среден успех от ДЗИ по БЕЛ:

  • в Пловдивска област е на 6-то място
  • в страната на 52-ро място

Благодарим Ви, скъпи ученици! Гордеем се с Вас!

Резултати в област Пловдив

Източник: Уча в Пловдив

Източник: Марица

Резултати в страната

Източник: Дидева

ЦАРИЦА РОЗА 2023 Г. АНТОНИЯ ЛАЛОВА РАЗКАЗВА ЗА СЛАВНИЯ КАРЛОВСКИ ГЕРОЙ ГАНЬО МАДЖАРЕЦА

Снимката е линк към видеото

Царица Роза 2023 г. Антония Лалова ни гостува днес. В предаването „Карловски сказания“ с нея припомняме кой е бил Ганьо Маджареца. Антония е от 11 А клас при СУ „Васил Левски“ Карлово Захарий Стоянов в “Записки по българските въстания” пише “За щастие карловското знаме се намираше при нас, но без дръжка. Намерихме набързо едно неокастрено дърво, на което Георги Икономов го привърза на две-на три, понеже нямаше гвоздеи да го заковем. Икономов държеше вече байряка посред двора и ние, с голи саби в ръката, скоро се намерихме при него.”

Това знаме апостолите Волов и Бенковски виждат при гостуването си през 1876г. в Карлово, в дома на Ганьо Маджареца. Ганьо Николов Маджареца се е славел като най-дисциплиниранияткуриер на вътрешната революционна организация в Тракия. В писмо до Любен Каравелов, Левски го нарича “тракийската поща”. Неговата къща е мястото, където Апостола многократно е намирал подслон. Заедно слагат началото на Карловския революционен комитет.

Маджареца е търговец на гайтани и непрекъснато е в движение. По този начин може да носи и предава писма, съобщения, вестници, оръжие и други. Левски е разчитал главно на него когато трябвало да изпраща писма до комитетите в областта. Знамето е ушито от дъщеря му, Мария. Левски лично избира модела модела и поръчва да бъде изработено за Карловския революционен комитет.

Идвайки преди Априлското въстание 1876 г. в Карлово, Георги Бенковски, Панайот Волов и Стефан Стамболов, нощуват в къщата на Ганьо Маджареца. Там те виждат и много харесват знамето на Карловския революционен комитет, затова дават заръка на дъщерята на Мария, да изработи същото за Четвърти революционен окръг. В навечерието на Великден знамето с извезани “Свобода или смърт“, е готово. На 4.04.1876 г. Ганьо Маджареца и Панайот Волов го носят в Панагюрище. По неговия еталон, Бенковски заръча на учителката Райна Попгеоргиева да ушие главното знаме на 4-ти революционен окръг.

Източник: ПБ Новинар