НП „Иновации в действие“

2022/2023 учебна година

Като иновативно училище СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово за трета година се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“.

Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

Наши партньори по програмата за 2022/2023 учебна година са:

Иновативно училище:

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица

Неиновативно училище:

СУ „д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд

4 ОУ „Св. Св. Козма и Дамян“ – гр. Сандански

Материали от обмена

  • Статия и видеоклип – тук
  • Представяне на иновацията на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово – тук
  • Фотоалбум – тук

2020/2021 учебна година

Като иновативно училище СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово за втора година се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“.

Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

Наши партньори по програмата за 2020/2021 учебна година са:

Иновативно училище:

Първа Частна Математическа Гимназия

обл. София – град,  гр. София

Неиновативно училище:

Средно училище „д-р Петър Берон“

обл. Монтана,  с. Якимово

 

Материали от обмена

  • Съдържателен отчет – тук
  • Статия и видеоклип – тук
  • Фотоалбум (посещение в София) – тук
  • Фотоалбум (посещение в Карлово) – тук
  • „Основи на програмирането“ – представяне на иновацията на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово – презентация

2019/2020 учебна година

  • За програмата

Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано от Вас училище -партньор от цялата страна.

В избраните от Вас три дни може да споделите и да преживеете промяна, която да бъде решаваща за Вашата работа, за Вашето училище и за Вашия живот.

  • Посещение на учители и ученици от ОУ „Георги Бенковски“ – гр. Бургас

По Национална програма „Иновации в действие“ СУ „Васил Левски“ посрещна учители и ученици от ОУ „Георги Бенковски“ – гр. Бургас. Целта на посещението бе споделяне на добри практики и обмяна на опит и се състоя в периода 23-25 октомври.

Програмата за посещение на място включваше наблюдение в 4 учебни часа: по „Основи на програмирането“ в 5. и 6. клас, по математика в 7. клас и в група за „Занимания по интереси“ на 2. клас, като последните два бяха изнесени извън класната стая.

Посещението завърши със „Среща с цел обмяна на опит и добри иновативни практики“, на която бяха представени презентации от двете училища. Проведени бяха и дискусии по следните въпроси: Има ли иновации в образованието?, Готови ли сме да променим модела на класната стая?, Кои са положителните и отрицателните страни, новите възможности и предизвикателствата, пред които се изправяме?.

В неформална обстановка и преки разговори учители и ученици от двете училища заедно споделиха   опита и впечатленията си от работата  в областта на иновациите. Гостите се впечатлиха както от представените уроци, така  и  от  сградата на нашето училище, спортната зала и съоръженията в нея. Запознаха се отблизо и с богатата история на града, като посетиха НМ „Васил Левски“ и комплекс „Старинно Карлово“. Гостите изразиха възхищението си както от отличната образователна среда в гимназията така и от оказаното гостоприемство.

Материали от обмена:


Посещение на учители и ученици от ОУ „Панайот Хитов“ – гр. Сливен

По Национална програма „Иновации в действие“ СУ „Васил Левски“ посрещна учители и ученици от ОУ „Панайот Хитов“ – гр. Сливен. Целта на посещението бе споделяне на добри практики и обмяна на опит и се състоя в периода 27÷29 ноември.

Програмата за посещение включваше наблюдение в четири учебни часа: по „Основи на програмирането“ в 5. и 6. клас, по математика в 7. клас и по английски език в 4. клас. Беше представена образователната програма „Аз уча в НМ „Васил Левски“. Разглеждане на експозиционните зали  в  НМ ,,Васил  Левски“ и посещение на комплекс „Старинно Карлово“.

Интерактивните игри от programiram.com, които използваме в часовете по Основи на програмирането“, развиват логическото и креативното мислене у децата. Чрез тях те по-лесно осмислят процеса на изготвяне на код.
Часовете преминават изпълнени с усмивки и забавление!
При посещението на гостите от ОУ „Панайот Хитов“, гр. Сливен, учениците от 5г клас с преподавател Татяна Дечева и 6г клас с преподавател Ирина Найденова, показаха своите знания и умения в програмирането. Петокласниците  програмират с блокове, но шестокласниците показаха своите умения при писане на код.

В часът по математика разширена подготовка в 7г клас с преподавател Мария Дочева, учениците упражняваха наученото за уравнения. Но като играят уно. Подготовката започна предишната седмица, където отново в часа по разширена подготовка, бяха сформирани два отбора. Всеки ученик трябваше да подбере от предоставени от учителя ресурси, или да състави сам, по две уравнения с предварително определени корени. При посещението на гостите от ОУ „Панайот Хитов“, гр. Сливен, се проведе същинската игра. По правила, подобни на играта с карти Уно, седмокласниците решаваха уравнения и се опитваха да победят противниковия отбор освен със знания и с тактика. Резултатът – забавление и неусетно усвояване на знания за уравнение. видео

Учениците от 4в клас с преподавател Стоянка Нончева, представиха урок на тема „Моят град“(My town). Урокът е част от проектно – базирано обучение по което учениците работят. Те представиха групова работа, създадените от тях презентации по темата и провериха наученото с работа в платформата Quizizz. Урокът наблюдаваха учители и ученици от ОУ „ П. Хитов“- гр. Сливен, г-жа Мариана Манчева – директор на СУ „ В. Левски“ – гр. Карлово, г-жа Мария Тодорова – зам. директор и преподаватели в училището.

В Национален музей „Васил Левски“ се проведе открит урок на тема „Празници и обичаи в България“. Гости бяха г-жа Танева – директор и учители от ОУ “ Панайот Хитов“ гр. Сливен по проект „Иновации в действие“. Второкласниците от СУ „Васил Левски“ представиха урока подготвен съвместно от Стефка Генова – класен ръководител на 2б клас и Пламена Москова – екскурзовод от музея. В практическите задачи се включи и лично директорката на училището г-жа Мариана Манчева. Накрая Пламена Москова разказа и за съвместната програма „Аз уча в Музей „Васил Левски“.

В организирания семинар на тема „Обмяна на иновативни практики“ нашето училище представи презентации, с която запозхме колегите от Сливен с иновативните ни програми, в които участват ученици от 5-ти и 6-ти клас, благодарение на които от учебната година 2018-2019 г. сме иновативно училище, а от тази учебна година разшерихме иновациите с учениците от 4-ти и 7-ми клас От своя страна, колегите от ОУ „Панайот Хитов“, гр. Сливен, ни представиха историята и успехите на своето училище.

В неформална обстановка и преки разговори учители от двете училища заедно споделиха   опита и впечатленията си от работата  в областта на иновациите. Гостите се впечатлиха както от представените уроци, така  и  от  сградата на нашето училище, спортната зала и съоръженията в нея. Запознаха се отблизо и с богатата история на града, като посетиха НМ „Васил Левски“ и комплекс „Старинно Карлово“. Гостите изразиха възхищението си както от отличната образователна среда в гимназията така и от оказаното гостоприемство.

Материали от обмена: