НП „Иновации в действие“

 • За програмата

Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано от Вас училище -партньор от цялата страна.

В избраните от Вас три дни може да споделите и да преживеете промяна, която да бъде решаваща за Вашата работа, за Вашето училище и за Вашия живот.

 • Посещение на учители и ученици от ОУ „Георги Бенковски“ – гр. Бургас

По Национална програма „Иновации в действие“ СУ „Васил Левски“ посрещна учители и ученици от ОУ „Георги Бенковски“ – гр. Бургас. Целта на посещението бе споделяне на добри практики и обмяна на опит и се състоя в периода 23-25 октомври.

Програмата за посещение на място включваше наблюдение в 4 учебни часа: по „Основи на програмирането“ в 5. и 6. клас, по математика в 7. клас и в група за „Занимания по интереси“ на 2. клас, като последните два бяха изнесени извън класната стая.

Посещението завърши със „Среща с цел обмяна на опит и добри иновативни практики“, на която бяха представени презентации от двете училища. Проведени бяха и дискусии по следните въпроси: Има ли иновации в образованието?, Готови ли сме да променим модела на класната стая?, Кои са положителните и отрицателните страни, новите възможности и предизвикателствата, пред които се изправяме?.

В неформална обстановка и преки разговори учители и ученици от двете училища заедно споделиха   опита и впечатленията си от работата  в областта на иновациите. Гостите се впечатлиха както от представените уроци, така  и  от  сградата на нашето училище, спортната зала и съоръженията в нея. Запознаха се отблизо и с богатата история на града, като посетиха НМ „Васил Левски“ и комплекс „Старинно Карлово“. Гостите изразиха възхищението си както от отличната образователна среда в гимназията така и от оказаното гостоприемство.

Материали от обмена:

 •  „Основи на програмирането“ – 2018/2019 уч. год. – брошура
 •  „Основи на програмирането“ – 2018/2019 уч. год. – презентация
 • ОУ „Георги Бенковски“ – гр. Бургас – презентация
 •  Средата извън училище като образователен ресурс – презентация
 •  Математика и ориентиране – презентация
 • ПБО в часовете по математика – презентация
 • Отразяване на обмена в местните медии – репортаж
 • Обмяната на опит в снимки
 • Диплянка от посещението – тук
 • Фото албум от посещението – тук