Основи на програмирането

2020/2021 учебна година
Иновацията обхваща учениците от 5., 6. и 7. клас

  • 5. клас

Европейска седмица на програмирането

Европейската седмица на програмирането е инициатива, която има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин.
Учениците от 5. клас на СУ „Васил Левски“ гр.Карлово също се включиха в инициативата.

Учениците от 5 клас се запознаха с програмируеми платки Ардуино и робот мБот.
В Европейската седмица на програмирането участваха със събитие Let’s code girls, насочено е към момичетата, които също могат да кодират. Учениците имаха възможността да създадат светофар върху платките Ардуино, а след това си направихме състезание по отбори с робота.


  • 6. клас

Мениджър за един ден „Вдъхнови бъдещето“

„Мениджър за един ден“ е инициатива на JA Bulgaria. Целта и е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години, запознавайки ги с реалната работа в компании и организации от цялата страна в рамките на един ден.

Нашето училище традиционно се включи в инициативата, а преподаватели по Основи на програмирането бяха Емел Карабаджак и Васил Чалъмов от 11б. клас и Пламена Гатева, Яна Цветкова и Павел Алишев от 11в. клас.

Състезание по информатика и компютърна грамотност „Бобър – България“

Грамоти за нашите ученици, участници в състезанието по информатика и компютърна грамотност „Бобър – България“ –

Сияна Найденова и Гергана Матева от 6г. клас.

Състезанието „Бобър-България“ е част от Международното състезание „Бобър“ за ученици в областта на информатиката и компютърната грамотност. Организатори за България са Съюза на математиците в България и Института по математика и информатика към БАН.

Отборът по роботика Legobot

През 2018/2019 учебна година след одобрена кандидатура по програмата „Роботика за България“ в нашето училище беше сформиран отбор по роботика. Въпреки че работихме много кратко време успяхме да се класираме на финалите, а от там се върнахме с две отличия – „Изследователски проект“ и „Отборна игра“.

През тази учебна година в отбора ни има участници и от шестокласниците – Ангел Костадинов и Иван Костадинов от 6б. клас, Петър Михайлов и Преслав Дамянов от 6в. клас и Александър Пенчев, Сияна Найденова и Стиван Тричков от 6г. клас.

Европейска седмица на програмирането

 – „Рисувам и кодирам“
Много важна полза от обучението на децата как да програмират е, че се изгражда тяхната увереност и творчество, предоставят им се „инструменти“ да създадат свят от неограничени възможности, където те могат да изградят свои собствени пътища и решения по свой собствен начин.
Проектите, които учениците трябва да изработят и представят имат за цел да покажат наученото в часовете по „Основи на програмирането“. Задачата на всеки е да създаде герои и ситуация (задача) и да напише код, чрез който тя да бъде решена.

 – „Програмиране в рисунки“

Интерактивните игри и курсове от programiram.com, които използваме в часовете по „Основи на програмирането“, развиват логическото и креативното мислене у децата. Чрез тях те по-лесно усмислят процеса на изготвяне на код. Учениците изработиха проекти, с които да покажат наученото. Задачата на всеки е да нарисува герои и препятствия и да напише код, чрез който те да бъде преминати.

 – „Let’s code, girls!“

На 17.10.2019 показахме как момичета и момчетата от пети и шести клас програмират с Ардуино. Учениците построиха светофар и с платката Ардуино го програмираха да му се сменят светлините. След това си направиха състезание с робота mBot. Целта е обучаемите да се запознаят с основните структури в програмирането, да се развие логическо мислене, да се запознаят с електрониката и електропроводимостта. Това е един лесен и забавен начин за програмиране и „съживяване” на различни механични части. Звучи интересно, нали?

  • 7. клас