Основи на програмирането

2019/2020 учебна година
Иновацията обхваща учениците от 5. и 6. клас

  • 5. клас

Европейска седмица на програмирането

Европейската седмица на програмирането е инициатива, която има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин.
Учениците от 5. клас на СУ „Васил Левски“ гр.Карлово също се включиха в инициативата.

Учениците от 5 клас се запознаха с програмируеми платки Ардуино и робот мБот.
В Европейската седмица на програмирането участваха със събитие Let’s code girls, насочено е към момичетата, които също могат да кодират. Учениците имаха възможността да създадат светофар върху платките Ардуино, а след това си направихме състезание по отбори с робота.


  • 6. клас

Европейска седмица на програмирането

 – „Рисувам и кодирам“
Много важна полза от обучението на децата как да програмират е, че се изгражда тяхната увереност и творчество, предоставят им се „инструменти“ да създадат свят от неограничени възможности, където те могат да изградят свои собствени пътища и решения по свой собствен начин.
Проектите, които учениците трябва да изработят и представят имат за цел да покажат наученото в часовете по „Основи на програмирането“. Задачата на всеки е да създаде герои и ситуация (задача) и да напише код, чрез който тя да бъде решена.

 – „Програмиране в рисунки“

Интерактивните игри и курсове от programiram.com, които използваме в часовете по „Основи на програмирането“, развиват логическото и креативното мислене у децата. Чрез тях те по-лесно усмислят процеса на изготвяне на код. Учениците изработиха проекти, с които да покажат наученото. Задачата на всеки е да нарисува герои и препятствия и да напише код, чрез който те да бъде преминати.

 – „Let’s code, girls!“

На 17.10.2019 показахме как момичета и момчетата от пети и шести клас програмират с Ардуино. Учениците построиха светофар и с платката Ардуино го програмираха да му се сменят светлините. След това си направиха състезание с робота mBot. Целта е обучаемите да се запознаят с основните структури в програмирането, да се развие логическо мислене, да се запознаят с електрониката и електропроводимостта. Това е един лесен и забавен начин за програмиране и „съживяване” на различни механични части. Звучи интересно, нали?