Месец Септември 2014г.

в календара ни за месец септември

dobre_doshli

Откриване на учебната година – начален курс 15.09.2014г.   9.00ч.
Откриване на учебната година – среден и горен курс 15.09.2014г. 10.00ч.
Родителска среща – начален курс 23.09.2014г. 17.30ч.
Родителска среща – среден и горен курс 24.09.2014г. 17.30ч.