Работилница за всички

       Благотворителност

благотворителност

На 26.03.2015г. по инициатива на родителите от „Работилничка за родители” при СОУ „Васил Левски” – Карлово на децата от Център за настаняване от семеен тип – Карлово бяха дарени дрехи и много лакомства. Директорът на училището – г-жа Мариана Манчева, родители, педагогически съветници и деца посетиха ЦНСТ, разговаряха и се забавляваха с децата.
Това няма да е инцидентна акция. Идеята е да стане традиция. Следващата среща ще бъде за Първи юни, когато ще бъдат организирани игри между децата от СОУ „Васил Левски” – Карлово и децата от ЦНСТ – Карлово


blagoveshtenie

На 26 март по инициатива на майки от групата за родители и ученици от 2 клас, ще посетят ЦНСТ. Родителите ще приготвят домашни вкусотии, а малките ученици ще дарят събраните от тях дрехи. На 26 март от 17.30 – тръгваме от сградата на начален курс.


На 17.03.2015г., Ден вторник от 17.30ч. ще се състои поредната среща между родители и педагогически съветници в Работилничка за родители. Този път ще се включат и учители, темите които ще се обсъждат са мотивацията на учениците и дисциплината им. Родителите ще се включат с предложения и участие в подготовката на празника Благовещение, заедно с ученици. Срещата е в сградата на начален курс

работилничка


На 27.01.2015г. съвместно с родители, учители и педагогическите съветници, стартира група „Работилница за всички”. Създаването й е свързано със стратегията за привличане на родителите в дейностите на училището. Първата среща беше с опознавателна цел и се състоя в сградата на начален курс. Родителите бяха отворени за идеи, даваха предложения, какви теми бихме могли да разглеждаме: Поведение, дискриминация, да приемаме различните, изкуството и спорта в подкрепа на изразяване на емоциите ни и много други.

Групата е отворена за всеки, който иска да се включи в нещо по различно и положително, с една обща цел за по добри взаимоотношения с децата ни.

Следващата среща е на 24.02.2015 г. /ден вторник/ от. 17.30ч. в игрова зала,      3 етаж – сградата на начален курс.