ДЗИ

ВАЖНО!!!!!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ

ВНИМАНИЕ! Пише се само с ЧЕРЕН ХИМИКАЛ

Прочети: инструктаж за зрелостника тук

Прочети: инструктаж за квестор тук


Новата форма за провеждане на държавните зрелостни изпити може да разгледате тук


За вас, зрелостници!

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва

  Сесия май-юни
06.02.2024г. – 21.02.2024г. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит)
до 16.05.2024г. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
до 16.05.2024г. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 
17 май 2024г. Български език и литература
20 май 2024г. Втори държавен зрелостен изпит
22.05.2024г. – 31.05 2024г. Държавни изпити по желание на ученика
20.05.2024г. – 05.06.2024г. Оценяване на изпитните работи 
до 07.06.2024г. Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

 Всички изпити са с начален час 08:30 часа

  Сесия август-септември
26.06.2024г. – 11.07.2024г. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит)
до 21.08.2024г. Допускане до ДЗИ 
до 21.08.2024г. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
22 август 2024г. Български език и литература
23 август 2024г. Втори държавен зрелостен изпит
26.08.2024г. – 30.08 2024г. Държавни изпити по желание на ученика

 Всички изпити са с начален час 08:30 часа

  • Заповед на министъра – тук
  • Примерни задачи към учебно-изпитни програми за ДЗИ за учебната 2021/2022 година – тук 
  • Информация за ДЗИ през 2018/2019 учебна година, както и примерни тестове, може да намерите на сайта на МОМН – тук
  • Наредба №1 от 11.04.2003г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити – тук
  • Наредба №3 от 17.05.2004г. за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити – тук

Още информация – zamaturite.bg , matura.bg , regalia6.com/maturi