Административни отчети

2020/2021год.

  • Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ – достъп до обществена информация – отчет