Covid 19 – мерки и информация

План за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 – тук

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 – тук

Протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището – тук

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние – тук