Ученическо портфолио

ученическо портфолио

 

Ученическото портфолио е представителна колекция от събрани и подредени материали, която документира работата на ученика както в учебния час, така и в извън учебно време.

Тук ще ви дадем идеи за ученическо портфолио и можете да ги изтеглите от:

Портфолио в MS Word тук

Портфолио в MS Power Point тук