Шесто национално състезание по английски език „ Longman Competition”

Състезанието  по английски език на Лонгман ще се проведе на 05.02.2019г. (вторник) от 9.30ч.
Учениците да са в училище най-късно в 9.20ч.