Класация на гимназиите в България според матурите в 12 клас (2019)

За поредна година СУ“Васил Левски“ е сред СТОТЕ най-добри училища в България по резултати на учениците от матурата!

Резултатите са по училища и по предмети. Посочен е среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити – майска сесия 2019 г.

Стоте училища с най-висок резултат на матурата по български език и литература за 2019г. 

Източници: danybon.com и dnevnik.bg

 

Записване на ученици с прием след 7. клас

Учениците, приети на I-ви етап на класиране се записват в училището със следните документи:

1. Заявление до директора (по образец);

2. Оригинал на свидетелство за основно образование.

Забележка: Учениците се записват в присъствието на родител (настойник). Със записването на ученика родителят попълва заявка за поръчка на униформено облекло.

Важно за седмокласниците – ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи от НВО

Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от национално външно оценяване за VІІ клас

Уважаеми седмокласници и родители,

Със заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив е определен следният ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от национално външно оценяване за VІІ клас:

  • По български език и литература на 02.07.2019 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Васил Левски”, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 1
  • По математика на 02.07.2019 г. от 09.00 до 17.30 часа в ПГ по електротехника и електроника, гр. Пловдив, ул. „Пещерско шосе“ №26
  • По чужд език на 02.07.2019 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Свети Софроний Врачански”, гр. Пловдив, ЖР „Тракия”, ул. „Съединение” №53

Учениците в присъствието на родител или настойник имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа /по български език и литература и по математика – сканираната и оценена изпитна работа/, която се предоставя от комисиите за проверка и оценка, след представяне на документ за самоличност и попълнено заявление по образец.

Не се разрешава изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитните работи или рецензиите/бележките на оценителите.