Съобщение

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРИ СУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

обявеното  отчетно изборно събрание на УН за 11.12.2019 г. от 17,30 ч. в кабинет № 1 се отменя.

 

Конкурс за Коледна Класна стая

Ученическият съвет организира конкурс за Коледна Класна стая.
Целта е да не се купува нова украса, а да се използва тази, която вече има и новите неща да са ръчно изработени.
Оценяването ще бъде през седмицата от 16.12 до 18.12.2019г.

Успех на всички класове! Очакваме оригиналност и сплотеност в изработването на украсата, за да допринесем за коледния дух!