Съобщение

СУ „Васил Левски“ обявява свободни места за учебната 2019/2020 година в профилираните паралелки.

Списък на свободните места – тук

Подаване на документи за участие в класиране до 11.09.2019г. в канцеларията на училището.