Магията на ЦЕРН през погледа на един учител

В периода 28 септември – 6 октомври 2019 г. тридесет и осем български преподаватели по природни науки имат възможност да се докоснат до магията на ЦЕРН. Част от екипа на обучаемите е и Антония Раднева Василева, старши учител по информатика и информационни технологии в Средно училище „Васил Левски“ гр. Карлово. През нейния поглед Ви представяме едно пътуване до ЦЕРН.

Предварително всички участници са подложени на сериозна селекционна процедура. Изисква се професионална квалификация и награди на национално ниво, участие в проекти, научно-практически разработки, семинари и конференции. Госпожа Василева е  сред избраните от МОН, защото нейни ученици не веднъж  са първи на национални състезания и конкурси, а и самата тя има разработки в областта на IT.

ЦЕРН обединява усилията на европейските държави за изследвания за мирни цели в областта на физиката на елементарните частици. Основан е през 1954 от 12 европейски страни, а сега броят на страните членки е 23. България е страна членка на ЦЕРН от 1999 г. Основното мото на ЦЕРН е да се създава наука за мир.

Обучението включва система от лекции, презентации, визити и упражнения. Учителите слизат 100 м. под земята. Посещават детекторите ATLAS и CMS (в него има най-голямо българско участие), AMS центъра на НАСА, контролния и компютърен център на ЦЕРН. Влизат в офиса на Тим Бърнс Лий, създателя на WWW (WORLD WIDE WEB). Медицинската физика им представя нови открития за диагностика и лечението на различни заболявания.

Имат възможност да правят опити и анализи в S Cool Lab. Визитата е съпроводена и с разглеждане на културно-исторически обекти в Швейцария и Франция.

Ръководителят на обучителните програми за преподаватели в ЦЕРН е Джеф Винер. Той не скрива задоволството си от приноса на учителите за развитието на технологиите. С негово съдействие се презентират новите възможностите за използване на информацията от ЦЕРН в учебните часове. Към ЦЕРН са открити различни майсторски класове, обучителни и стажантски програми за ученици и студенти.

„Това е емоция, която не може да се опише, а трябва да се преживее. Отиде ли човек там, остава посланик на ЦЕРН за цял живот!“ – споделя г-жа Василева.

Обучението се финансира от дирекция “Квалификации и кариерно развитие“ на Министерство на образованието и науката. Негови ръководители са Свежина Димитрова, директор на Национална астрономическа обсерватория и планетариум (НАОП) „Николай Коперник“ – Варна и Ваня Коконова- началник на РУО Перник.