Съобщение

От проведения на 17.12.2019 г. в училището

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР

събраната сума е 2 196 лева.

Средствата са разпределени за подпомагане на деца в нужда от нашето училище – по 549 лв. за четирима ученици.