Списъци на учениците от I-ви клас за учебната 2020/2021 година

1а. клас – класен ръководител Чавдарина Манолова, списък на учениците – тук

1б. клас – класен ръководител Розалина Маринска, списък на учениците – тук

1в. клас – класен ръководител Мария Юрукова, списък на учениците – тук

1г. клас – класен ръководител Христина Кънева, списък на учениците – тук

1д. клас – класен ръководител Христина Донкова, списък на учениците – тук