Добрият пример

Сърдечно благодарим на господин Симеон Попов, родител на ученик от II „г“ клас, който направи и предостави на учениците от начален етап пейки. Те ще им осигурят комфорта в голямото междучасие, часовете за отдих и при провеждане на часове в „класна стая на открито“.
Благодарим, че показахте какво е добро!
Нека всички следваме добрия пример!