Разписание на учебните часове за I, II, III и IV клас при обучение от разстояние в електронна среда

Разписание на часовете в ГЦОУД

Самоподготовка

13:30 – 13:50

14:00 – 14:20

Голямо междучасие

14:20 – 14:50

Занимания по интереси

14:50 – 15:30