Съобщение

На вниманието на всички участници в училищната общност

Заповед № РД09-719/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за преустановяване на присъствения образователен процес в СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово за учениците от 1. до 4. клас за периода 17.03 – 02.04. 2021 г. вкл. – тук