Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език

 

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, ги подготвят не само за кариера в областта на програмирането, но и за развитието и управлението на IT бизнес. Главната цел в профила е да насърчи развитието на знания и умения за прилагането на нови технологии във всички сфери. Обучението в профил “Софтуер и хардуерни науки” е разработено съобразно най-модерните технологии, използват се платформи и инструменти в IT сектора и са ориентирани към придобиване на практически знания и умения.

Завършилите профила могат да се реализират в сферата на IT сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни технологии и уеб технологии, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво.

Призови места на национален кръг на състезание по ИТ

Учениците от СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово обраха призовите места на Националния кръг на „IT Знайко“! За поредна година усилията, новите знания и креативните идеи бяха възнаградени.

Ето ги нашите големи победители!

  • Метин Хасан Акдере, 4г клас, ИТ, Трето място
  • Христиана Димитрова Сеизова, 5а клас, Програмист, Първо място
  • Сияна Иванова Найденов, 7г клас, ИТ, Първо място
  • Есил Хасан Акдере, 8а клас, ИТ, Второ място
  • Ростистлав Николаев Дойчинов, 8а клас, Уеб, Трето място
  • Лилия Йорданова Дунеловска, 9а клас, Второ място

Поздравления и за ръководителите им – учителите по ИТ и информатика Мария Дочева, Антония Василева, Ирина Найденова и Елена Начева!