Списъци на учениците включени в НП “Отново заедно“

Списъци на учениците включени в НП “Отново заедно“ – МДЛ “Чавдар“ – гр. Обзор

Списък на учениците от I – IV клас 30.07 – 04.08.2021 – тук

Списък на учениците от V – VIII клас 25 – 30.07.2021 – тук

Списък на учениците от IX – XI клас 14 – 19.08.2021 – тук