Важно за родителите на деца записани в първи и осми клас

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в СУ „Васил Левски“ гр. Карлово, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.
Може да се запознаете тук – Информация