Съобщение

 

Във връзка с постъпило писмо от д-р Сийка Димчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, за 14-дневна заболяемост в общините на област Пловдив към 21.12.2021 г. Ви информираме, че данните за заболяемостта на община Карлово  и община Куклен са под 250 на 100000 население. Предвид на изложеното, на 22.12.2021 г. всички ученици от I до XII клас от училищата на територията на община Карлово и  община Куклен следва да се обучават присъствено без тестване.

Съобщение

Литературен конкурс

Средно училище „Васил Левски“ – гр. Карлово, обявява конкурс за творба (поезия или проза), посветена на патрона на училището.

Тема: „Уроците, които помним“

Срок за изпращане на творбите: 31.01.2022 година

Пълна информация за регламента на конкурса – тук.

Съобщение

Учениците от V до XII клас, за които родителите са попълнили декларации за съгласие за тестване за COVID – 19 или имат валиден документ за преболедуване/ ваксинация /антитела, се връщат присъствено на училище от 06.12.2021г. В електронна среда остават да се обучават учениците от VIIв, VIIIв,  Xв,  XIв, XIIа  клас и учениците, които нямат декларирано съгласие за тестване за COVID- 19.

Тестването ще бъде направено на 06.12.2021г /понеделник/ от 8.00 до 8.30 часа.