Съобщение

 

Във връзка с постъпило писмо от д-р Сийка Димчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, за 14-дневна заболяемост в общините на област Пловдив към 21.12.2021 г. Ви информираме, че данните за заболяемостта на община Карлово  и община Куклен са под 250 на 100000 население. Предвид на изложеното, на 22.12.2021 г. всички ученици от I до XII клас от училищата на територията на община Карлово и  община Куклен следва да се обучават присъствено без тестване.