Списъците на участниците по НП „Отново заедно“ за летен отдих на море и летен отдих на планина

Списък на учениците от прогимназиален етап (5-7 клас), включени в НП на МОН „Отново заедно“ в периода 01.08. – 06.08. 2022 г. за летен отдих на планина в гр. Банскотук

Списък на учениците от начален етап на основно образование (1-4 клас) на СУ „Васил Левски“ град Карлово, желаещи да се включат в НП „Отново заедно“ ММЦСердика“ – кк. Златни пясъци, община Варнатук

Списък на учениците от прогимназиален етап (5. -7. клас), включени в НП на МОН „Отново заедно“ в периода 01.08. – 06.08. 22 год. В ММЦ „Сердика“ к.к. Златни пясъци – тук

Списък на учениците от гимназиален етап (8 – 11 клас), включени в НП на МОН „Отново заедно“ в периода 01.08. – 06.08. 2022 г. в комплекс Международен Младежки Център „Сердика” 3*– к.к. Златни пясъци, община Варнатук