Списъци на учениците от 5. клас за учебната 2022/2023 година

Списъци на учениците от 5. клас за учебната 2022/2023 година

5а. клас – класен ръководител Нели Христова, списък на учениците – тук

5б. клас – класен ръководител Ваня Георгиева, списък на учениците – тук

5в. клас – класен ръководител Стоянка Неделева, списък на учениците – тук

5г. клас – класен ръководител Янка Минева, списък на учениците – тук