Литературен конкурс

Средно училище „Васил Левски“ – гр. Карлово обявява конкурс за творба (поезия или проза), посветена на патрона на училището.                            Тема: „Вървим по пътя ти, Апостоле!“ (за учениците от  I до VII клас) и              „С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите“ (за учениците от VIII до XII клас)

В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас, които ще бъдат оценявани в три възрастови групи:

– I-IV клас

– V-VII клас

– VIII-XII клас.

Допустимо е участието с повече от една творба.

Технически изисквания

Произведението да бъде на български език, формат: Word, шрифт Times New Roman 12 pt, междуредие 1,5 pt.

Краен срок и предаване на творбите

Предложенията си изпращайте в срок до 27.01.2023 г. на имейл: literaturen.konkurs@abv.bg.

В писмото си посочете:

– име и фамилия на участника, години

– училище, клас, учител

– имейл и телефон за връзка.

Оценяване и обявяване на резултатите

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури, а резултатите ще бъдат официално обявени по време на литературната вечер на училището през месец февруари и своевременно публикувани в сайта и Фейсбук страницата ни. Отличените участници ще бъдат уведомени за мястото и часа на награждаването.

 

Желаем Ви творческо вдъхновение!