Важно съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № РД-01-95 / 23.01.2023 г. на РЗИ Пловдив и Заповед № РД09-106 / 24.01.2023 г. на МОН, дните от 25.01.2023г. до 31.01.2023г. се определят за неучебни – тук

Междусрочната ваканция е от 01.02.2023г. до 05.02.2023г., съгласно Заповед № РД-09-4036 / 30.08.2022 г. на МОН.

Учебните занятия започват на 06.02.2023г. (понеделник) със седмично разписание за втори учебен срок.

Съобщение

На 05.01.2023г. Средно училище „Васил Левски“ гр. Карлово, дари сума в размер на 4044,60 лева по благотворителна инициатива „Българската коледа“ 2022/2023г. на тема „Дари надежда на дете в беда“ (в подкрепа на децата с редки генетични заболявания). Посочената сума беше доброволно събрана от участието на ученици, родители и учители в организирани коледни базари в сградите на училището.

Благотворителната инициатива „Българската Коледа“, всяка година ни обединява в името на здравето на българските деца и има значителен принос в дългия и сложен процес на лечение на онези от тях, които страдат от тежки и хронични заболявания, генетични заболявания и увреждания. Тя е израз на стремежа ни да дадем на тези деца шанс да водят пълноценен живот като спомогнем състоянието им да бъде овладяно и подобрено в ранното им детство.

Средно училище „Васил Левски“ гр. Карлово, изказва своята искрена благодарност, към всички ученици, учители и родители, взели участие в дарителските кампании!

Съобщение

Уважаеми ученици и родители,

Общинският кръг на олимпиадата по история и цивилизации ще се проведе на 13.01.2023 г. (петък) от 13:30 часа.

Учениците следва да се явят в училище 20 мин. преди началния час.

Начало на олимпиадата: 13:30 часа

Продължителност: – 2 астрономически часа за учениците 5 – 7 клас

                                –  3 астрономически часа за учениците 9 – 12 клас.

За участие в олимпиадата родителят /настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика подава в училището декларация за информираност и съгласие.

За участие в олимпиадата учениците, навършили 16 години, подават в училището декларация за информираност и съгласие.

От комисията по подготовка и провеждане на общински кръг на олимпиадата по история и цивилизации.

С пожелания за успех,

МАРИАНА МАНЧЕВА

ДИРЕКТОР


Уважаеми ученици и родители,

Общинският кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 16.01.2023 г. (понеделник) от 14:15 часа.

Учениците следва да се явят в училище 20 мин. преди началния час.

Начало на олимпиадата: 13:30 часа

Продължителност: 2 астрономически часа

За участие в олимпиадата родителят /настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика подава в училището декларация за информираност и съгласие.

За участие в олимпиадата учениците, навършили 16 години, подават в училището декларация за информираност и съгласие.

От комисията по подготовка и провеждане на общински кръг на олимпиадата по география и икономика.

С пожелания за успех,

МАРИАНА МАНЧЕВА

ДИРЕКТОР