Съобщение

На 05.01.2023г. Средно училище „Васил Левски“ гр. Карлово, дари сума в размер на 4044,60 лева по благотворителна инициатива „Българската коледа“ 2022/2023г. на тема „Дари надежда на дете в беда“ (в подкрепа на децата с редки генетични заболявания). Посочената сума беше доброволно събрана от участието на ученици, родители и учители в организирани коледни базари в сградите на училището.

Благотворителната инициатива „Българската Коледа“, всяка година ни обединява в името на здравето на българските деца и има значителен принос в дългия и сложен процес на лечение на онези от тях, които страдат от тежки и хронични заболявания, генетични заболявания и увреждания. Тя е израз на стремежа ни да дадем на тези деца шанс да водят пълноценен живот като спомогнем състоянието им да бъде овладяно и подобрено в ранното им детство.

Средно училище „Васил Левски“ гр. Карлово, изказва своята искрена благодарност, към всички ученици, учители и родители, взели участие в дарителските кампании!