Списъци на учениците от 1. клас за учебната 2023/2024 година

1a. клас класен ръководител Боряна Козичковатук

1б. клас класен ръководител Катя Дернева  – тук

1в. клас класен ръководител Даниела Тарапановатук

1г. клас класен ръководител Татяна Писачеватук