Обучение на тема „Изкуственият интелект в помощ на учителя – изграждане на базови умения за работа“

Снимката е линк към галерия

От 1 до 3 юли 2024г. 62 педагогически специалисти от СУ „Васил Левски“ – град Карлово взеха участие в изнесено обучение на тема „Изкуственият интелект в помощ на учителя – изграждане на базови умения за работа“ в хотел „Емералд Резорт Бийч&СПА“ – село Равда. Обучението е организирано съгласно изискванията на Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование и е включено в плана за квалификационна дейност на училището, като извънинституционална квалификация. Обучаващата институция е „ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – град София.