Национална седмица на четенето

 Национална седмица на четенето

22-26 октомври 2018 г.

Понеделник (22 октомври)

Откриване на Националната седмица на четенето в СУ „Васил Левски“, Карлово. Официално посрещане на „Пътуващите сандъчета на ББИА“ в двете сгради на училището.

Всеки ден от понеделник до петък

(22 – 26 октомври)

„В света на приказките с големите и малките“. Представяне на приказни герои – ученици от I, IV и V клас в ГЦОУД гостуват в детските градини.

Сряда (24 октомври)

Четене по роли на разказ от Чудомир. Четци са учениците от XII клас, а слушатели – VI, VII и VIII клас.

Вътрешноучилищно обучение „Добри практики и идеи от Седмата национална конференция „Насърчаване на четенето“ (Богдана Калъчева, участник в конференцията).

Четвъртък (25 октомври)

Представяне на книгата „Тя“ на Снежана Пеева, ученичка от XIб клас, СУ „Васил Левски“ – Карлово. Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ – Карлово, 17,30 ч.

Петък (26 октомври)

Закриване на Националната седмица на четенето с „Маратон на четенето“ във всички класове.

 

Нови инициативи бележат старта на учебната 2018/2019 година  в Средно училище „Васил Левски“ – Карлово.

Нови инициативи бележат старта на учебната 2018/2019 година  в Средно училище „Васил Левски“ – Карлово.

  • ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, в които родителите ще могат да се включат в подготовката на класните стаи.
  • ПРОГРАМА ЗА АДАПТАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС . Родителите ще имат възможност да присъстват през целия ден в училище – по време на учебни часове, през междучасията, в часовете за отдих и самоподготовка.

Идеите са заимствани  и доразвити  от добрите практики на учители, споделени  на  ІV-та  Регионална конференция на началните учители в Пловдивска област.  Целите на инициативите са:

– Учителят да придобие по-пълна представа за екипа от родители и ученици, с които ще работи през идните години.

– Родителите да се запознаят с работата на учителя и ежедневието на своите колеги.

  • ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ съгласно Решение  на Министерския съвет.

От  V ­ клас учениците ще изучават „ Основи на програмирането“. Иновативна платформа  ще поставя ученици и учители в образователна среда, различна от традиционната.

Тенденцията е през следващите години иновациите да обхващат и други образователни области.

През годините учителите  от СУ „Васил Левски“ – Карлово търсят различни форми на сътрудничество, защото са убедени, че в съвременното училище  диалогът и партньорството са значими при реализацията на образователните и възпитателните цели на българското училище.

 

СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово е сред иновативните училища за учебната 2018/2019 година

     Министерството на образованието и науката публикува на официалната си страница по-рано този месец Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 година. В него са вписани 290 учебни заведения, сред които е  СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово.

     Проектите за иновации, с които училищата са намерили място сред одобрените, са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, както и разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

     Иновацията, която СУ „Васил Левски“ ще започне да прилага още тази есен, се базира на въвеждане на учебен предмет „Основи на програмирането“ за учениците от пети клас. В световен мащаб приложенията на програмен код се увеличават с неимоверни темпове, а специалистите в тази сфера недостигат. Чрез обучението по програмиране училището иска да отключи интереса на учениците и да им покаже, че не е трудно да се програмира, а напротив – може да бъде интересно и забавно. Използването на иновативна платформа ще даде възможност ученици и учители да бъдат поставени в различна от традиционната среда.

     Ученето ще бъде фокусирано върху и реализирано чрез преживяванията, а учениците ще бъдат насърчавани да експериментират.  Грамоти, електронни баджове (които могат да се споделят в социалните мрежи) и отчитане на лични рекорди са само част от начините учениците да бъдат мотивирани и да се чувстват удовлетворени от постигнатото.