Грипна ваканция!

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед №РД-42/28.01.2020 г. на временно изпълняващия длъжността кмет на община Карлово Антон Минев, за учениците на територията на община Карлово, дните от 29.01.2020 г. до 04.02.2020 г. (включително) са обявени за неучебни.

    Заповедта е във връзка с писмо с изх. № 06-7/28.01.2020 г. на РЗИ – Пловдив  за обявена грипна епидемия в Област Пловдив.
Учебните занятия се подновяват на 06.02.2020 г.

Важно съобщение!!!

Уважаеми ученици и родители,

В община Карлово е обявена грипна ваканция от 22 януари  до 24 януари 2020г. Заповедта е издадена от кмета на общината след получено предписание от регионалната здравна инспекция.

Покана

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

,,УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ СУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – КАРЛОВО – тук