Удължаване на грипната ваканция

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с писмо с изх. № 06-22/10.03.2020 год. от д-р Ваня Танчева-Манчева – Директор РЗИ-Пловдив и със заповед на кмета на община Карлово

за учениците на територията на община Карлово

12 март и 13 март 2020 г. включително са неучебни дни.

Отменени са всички училищни мероприятия, състезания и олимпиади за посочения период.

Учебните занятия се възобновяват на 16 март 2020г. (понеделник).

МОН организира конкурс за учители иноватори

Първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“

(за учителите, които вдъхновяват)

Министерството на образованието и науката организира за първи път конкурс за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати. Той е продължение на политиката за създаване на култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване. В него може да участват отделни учители, директори или цели екипи. Ще се оценява положителният опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, както и дали учителите успяват да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично. Във фокуса на конкурса ще бъдат още целодневната организация на учебния ден, извънучебното време и работата с родителите, съобщават от Министерството на образованието.

  • Писмо до директорите – тук
  • Регламент – тук
  • Декларация за информираност исъгласие – тук
  • Формуляр за директори и управленски училищни екипи – тук
  • Формуляр за учители и учителски екипи – тук

Отличените иновации ще бъдат публикувани в „Годишник на иноваторите в образованието“, за да могат да ги прилагат и други учители. Победителите ще сформират Национален клуб на иноваторите, който ще провежда майсторски класове и форуми за обмяна на опит. Наградите от конкурса ще бъдат връчени в началото на 2020 година на Втория национален форум за иновации в българското образование.