Удължаване на грипната ваканция

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с писмо с изх. № 06-22/10.03.2020 год. от д-р Ваня Танчева-Манчева – Директор РЗИ-Пловдив и със заповед на кмета на община Карлово

за учениците на територията на община Карлово

12 март и 13 март 2020 г. включително са неучебни дни.

Отменени са всички училищни мероприятия, състезания и олимпиади за посочения период.

Учебните занятия се възобновяват на 16 март 2020г. (понеделник).