Добрият пример

Сърдечно благодарим на господин Симеон Попов, родител на ученик от II „г“ клас, който направи и предостави на учениците от начален етап пейки. Те ще им осигурят комфорта в голямото междучасие, часовете за отдих и при провеждане на часове в „класна стая на открито“.
Благодарим, че показахте какво е добро!
Нека всички следваме добрия пример!

Съобщение

До родителите и учениците на СУ „Васил Левски“ гр. Карлово, относно получаване на стипендии до и над 14 г.

  • Необходими документи и критерии за отпускане на стипендии 2020/2021 учебна година – тук
  • Оферти за банкови сметки – Райфайзенбанк, Банка ДСК, ПИБ
  • Декларация – Приложената декларация следва да бъде попълнена само от родителите на деца, които не са навършили 14 г.