5 октомври – Международен ден на учителя

Учителю, на теб са ти длъжници
поетите на всички времена…
От огъня на твоите зеници
са пламнали сърца и знамена.

А ти гориш – безименен и скромен.
От теб животът става по-красив.
Не ти е нужен паметник огромен,
щом гледаш с погледа на всеки жив.

На теб са ти останали длъжници
поетите на всички времена…
Догаряли са твоите зеници –
на другите дарили светлина.

Затуй наместо паметник гранитен,
ти в спомените наши си изгрял.
И всеки помни по един учител –
из стръмното ръката му подал.

Харалампи Харалампиев

Вътрешноучилищен конкурс

СУ „Васил Левски“ – Карлово обявява вътрешноучилищен конкурс за компютърна рисунка за оцветяване на тема „Глобалните цели за устойчиво развитие“.

Могат да участват ученици от V до XII клас с неограничен брой рисунки. Седемнадесетте най-добри предложения (по едно за всяка от Целите) ще бъдат включени в книжка за оцветяване, която ще се отпечата през 2019 г., а авторите им ще получат награди.

 

Вашата рисунка трябва да отговаря на следните изисквания:

–        да бъде във формат А5 (14,8 × 21,0 см, 1748 x 2480 px) и да е изработена с помощта на графичен редактор;

–        да представя Вашето тълкуване на  една от седемнадесетте Цели за устойчиво развитие (https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/GlobalGoalsPoster_bul_A4.pdf);

–        да е авторски продукт.

Изпращайте рисунките си прикачени като PDF файлове на имейл global.goals@abv.bg, а в писмото си посочете Вашето име, клас и коя е глобалната цел, която сте илюстрирали. Крайният срок за получаване на предложенията за участие в конкурса е 21 декември 2018 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта ни и на страницата на училището във Фейсбук  до 11 януари 2019 година.

СУ „Васил Левски“ – Карлово става част от Програмата за посланици на Европейския парламент

Целта на Програмата за училища посланици на Европейския парламент е най-мащабната по рода си платформа, целяща да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги подтикне към по-засилено гражданско участие в демократичния процес.

В началото на учебната 2018/2019 година на конкурсен принцип са избрани нови 40 училища от цяла България, които да бъдат включени в инициативата. Разгледаните кандидатури са над 100 и са от почти всички области в България. Основните критерии при подбора са мотивацията на кандидатстващите учители, силните страни в работата на училището, качеството (обхват и иновативност) на предложената примерна дейност за разширяване на знанията на учениците за европейските институции и провокиране на любопитство и интерес към европейските теми. Горди сме с факта, че сме сред одобрените 40!

Успешното осъществяване на заложените от всяко училище дейности ще определи кои участници в Програмата официално ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.