Анализи НВО и ДЗИ

Анализи на ДЗИ и НВО 2023год.

Анализ 

на резултатите от държавни зрелостни изпити

май 2023 година

 • ДЗИ по Български език и литература – тук
 • ДЗИ по Английски език – тук
 • ДЗИ по Биология и здравно образование – тук
 • ДЗИ по Информационни технологии – тук

Анализ 

на резултатите от НВО в 10. клас

юни 2023 година

 • НВО по Български език и литература – тук
 • НВО по Математика – тук
 • НВО по Английски език – тук

Анализ 

на резултатите от НВО по БЕЛ и Математика в 7. клас

юни 2023 година

 • НВО по Български език и литература – тук
 • НВО по Математика – тук
 • НВО по Английски език – тук

Анализ 

на резултатите от НВО по БЕЛ и Математика в 4. клас

юни 2023 година

 • НВО по Български език и литература – тук
 • НВО по Математика – тук

Анализи на ДЗИ и НВО 2022год.

Анализ 

на резултатите от държавни зрелостни изпити

май 2022 година

 • ДЗИ по Български език и литература – тук
 • ДЗИ по Английски език – тук
 • ДЗИ по Биология и здравно образование – тук
 • ДЗИ по Химия и опазване на околната среда – тук
 • ДЗИ по Информатика – тук
 • ДЗИ по Информационни технологии – тук

Анализ 

на резултатите от НВО в 10. клас

юни 2022 година

 • НВО по Български език и литература – тук
 • НВО по Математика – тук
 • НВО по Дигитални компетентности – тук

Анализ 

на резултатите от НВО по БЕЛ и Математика в 7. клас

юни 2022 година

 • НВО по Български език и литература – тук
 • НВО по Математика – тук

Анализ 

на резултатите от НВО по БЕЛ и Математика в 4. клас

юни 2022 година

 • НВО по Български език и литература – тук
 • НВО по Математика – тук

Анализи на ДЗИ и НВО 2021год.

Анализ 

на резултатите от държавни зрелостни изпити

май 2021 година

 • ДЗИ по Български език и литература – тук
 • ДЗИ по Английски език – тук
 • ДЗИ по Биология и здравно образование – тук
 • ДЗИ по Химия и опазване на околната среда – тук
 • ДЗИ по География и икономика – тук
 • ДЗИ по История и цивилизация – тук
 • ДЗИ по Философия – тук

Анализ 

на резултатите от НВО в 10. клас

юни 2021 година

 • НВО по Български език и литература – тук
 • НВО по Математика – тук
 • НВО по Немски език – тук

Анализ 

на резултатите от НВО по БЕЛ и Математика в 7. клас

юни 2021 година

 • НВО по Български език и литература – тук
 • НВО по Математика – тук

Анализ 

на резултатите от НВО по БЕЛ и Математика в 4. клас

юни 2021 година

 • НВО по Български език и литература – тук
 • НВО по Математика – тук


Анализи на ДЗИ и НВО 2020 год.

Анализ 

на резултатите от държавни зрелостни изпити

май 2020 година

 • Анализ на резултатите от държавните зрелостни изпити в СУ ,,Васил Левски” – гр. Карлово – тук

Анализ 

на резултатите от НВО по БЕЛ и Математика в 7. клас

юни 2020 година

 • НВО по Български език и литература – тук
 • НВО по Математика – тук

Анализи на ДЗИ и НВО 2019 год.

Анализ 

на резултатите от държавни зрелостни изпити

май 2019 година

 • ДЗИ по Български език и литература – тук
 • ДЗИ по География и икономика – тук
 • ДЗИ по История и цивилизация – тук
 • ДЗИ по Английски език – тук
 • ДЗИ по Биология и здравно образование – тук
 • ДЗИ по Математика – тук
 • ДЗИ по Физика и астрономия – тук
 • ДЗИ по Химия и опазване на околната среда – тук

Анализ 

на резултатите от НВО по дигитални компетентности в 10. клас

юни 2019 година

 • НВО по дигитални компетентности в 10. клас – тук

Анализ 

на резултатите от НВО по БЕЛ и Математика в 7. клас

юни 2019 година

 • НВО по Български език и литература – тук
 • НВО по Математика – тук

Анализ 

на резултатите от НВО в 4. клас

май 2019 година

 • НВО в 4. клас, анализ на резултатите – тук