Важно съобщение!

Уважаеми ученици, учители и родители,

Информираме Ви, че във връзка с прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив е издал предписание № 30-5/20.01.2019 г. на основание чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив за периода от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г. включително.

Създадена е организация за преструктуриране на пропуснатото учебно съдържание и за оформянето на срочните оценки съобразно ритмичността на изпитванията и в най-добрия интерес на учениците.

Във връзка с преустановения учебен процес се отлага провеждането на училищния кръг на Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас.

Конкурс за творба, вдъхновена от делото и личността на Апостола

Средно училище „Васил Левски“ – гр. Карлово обявява конкурс за творба (поезия или проза), посветена на патрона на училището.

В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас, които ще бъдат оценявани в три възрастови групи:

– I-IV клас;

– V-VIII клас;

– IX-XII клас.

Допустимо е участието с повече от една творба.

Технически изисквания

Произведението да бъде на български език, формат: Word, шрифт: Times New Roman 12 pt, междуредие: 1,5 pt.

Краен срок и предаване на творбите

Предложенията си изпращайте  в срок до 6.02.2019 г. на имейл literaturen.konkurs@abv.bg. В писмото си посочете:

– име и фамилия на участника, години;

– училище, клас, преподавател;

– имейл и телефон за връзка.

Оценяване и обявяване на резултатите

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури, а резултатите ще бъдат официално обявени на 13.02.2019 г. и публикувани в сайта на училището и на Фейсбук страницата ни. Отличените участници ще бъдат своевременно уведомени за мястото и часа на награждаването.

На имейл literaturen.konkurs@abv.bg можете да отправяте към нас възникнали въпроси.

Желаем Ви творческо вдъхновение!