Важно съобщение!

Уважаеми ученици, учители и родители,

Информираме Ви, че във връзка с прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив е издал предписание № 30-5/20.01.2019 г. на основание чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив за периода от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г. включително.

Създадена е организация за преструктуриране на пропуснатото учебно съдържание и за оформянето на срочните оценки съобразно ритмичността на изпитванията и в най-добрия интерес на учениците.

Във връзка с преустановения учебен процес се отлага провеждането на училищния кръг на Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас.