Записване на ученици с прием след 7. клас

Учениците, приети на I-ви етап на класиране се записват в училището със следните документи:

1. Заявление до директора (по образец);

2. Оригинал на свидетелство за основно образование.

Забележка: Учениците се записват в присъствието на родител (настойник). Със записването на ученика родителят попълва заявка за поръчка на униформено облекло.