Класация на гимназиите в България според матурите в 12 клас (2019)

За поредна година СУ“Васил Левски“ е сред СТОТЕ най-добри училища в България по резултати на учениците от матурата!

Резултатите са по училища и по предмети. Посочен е среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити – майска сесия 2019 г.

Стоте училища с най-висок резултат на матурата по български език и литература за 2019г. 

Източници: danybon.com и dnevnik.bg