Важно за кандидат-гимназистите и техните родители

  • Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература и математика  от национално външно оценяване в края на VІІ клас – тук
  • Приложение към заповед за утвърждаване на държавен план-прием в 8. клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив – тук