Съобщение

Уважаеми родители, скъпи ученици,

От 23.11.2020 г. до 23.12.2020 г. част от учениците от V до XII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда, а други – присъствено в училище. Моля да се запознаете с графика за организацията на обучението и с разпредеението на класните стаи за паралелките, които ще се обучават присъствено.

Съгласно заповед на Министъра на образованието и науката № РД РД09-3310/18.11.2020 г. носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/ защитен шлем) са задължителни за всички ученици от  V до XII клас. В тази връзка, моля, родителите да осигурят поне по 2 бр. маски на учениците, за да могат да ги сменят през определено време.

Напомням, че учениците от V клас използват за влизане и излизане северните входове/изходи на училищната сграда, а учениците от VIII до XII клас – централния вход/изход. Не е позволено движението на учениците от VIII до XII клас по коридорите на първия етаж на сградата.

Публикуваме:

  1. График за организация на обучението на учениците от V до XII клас за периода 23.11.2020 г. до 23.12.2020 г. – тук
  2. Разпределение на класните стаи за обучението на паралелките за периода: 23.11.2020 г. – 27.11.2020 г. – тук
  3. Заповед на Министъра на образованието и науката № РД РД09-3310/18.11.2020 г. за задължителното носенето на лични предпазни средства за лице. – тук

МАРИАНА МАНЧЕВА

Директор на СУ „Васил Левски“ гр. Карлово