СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Съгласно чл. 104 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование към 06.12.2023 г.

 I клас – 2 (две) места;

V клас – 1 (едно) място;

Ха клас, профил „Икономическо развитие“ – 2 (две) места.

МАРИАНА МАНЧЕВА

Директор на СУ „Васил Левски“ гр. Карлово

Линк към документа