Съобщение

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че от 20 до 27.01.2022г. образователния процес за учениците от 5. до 12. клас ще се провежда в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда)

Съобщение

 

Във връзка с постъпило писмо от д-р Сийка Димчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, за 14-дневна заболяемост в общините на област Пловдив към 21.12.2021 г. Ви информираме, че данните за заболяемостта на община Карлово  и община Куклен са под 250 на 100000 население. Предвид на изложеното, на 22.12.2021 г. всички ученици от I до XII клас от училищата на територията на община Карлово и  община Куклен следва да се обучават присъствено без тестване.

Съобщение

Учениците от V до XII клас, за които родителите са попълнили декларации за съгласие за тестване за COVID – 19 или имат валиден документ за преболедуване/ ваксинация /антитела, се връщат присъствено на училище от 06.12.2021г. В електронна среда остават да се обучават учениците от VIIв, VIIIв,  Xв,  XIв, XIIа  клас и учениците, които нямат декларирано съгласие за тестване за COVID- 19.

Тестването ще бъде направено на 06.12.2021г /понеделник/ от 8.00 до 8.30 часа.