Съобщение

СУ „Васил Левски“ обявява свободни места за учебната 2019/2020 година в профилираните паралелки.

Списък на свободните места – тук

Подаване на документи за участие в класиране до 11.09.2019г. в канцеларията на училището.

Покана

Уважаеми родители на учениците от първи клас,

     Ние, членовете на педагогическия екип на Средно училище „Васил Левски“, имаме удоволствието да Ви поканим на родитело-учителска среща на 10.09.2019 г. от 17,30 часа.

     Надяваме се на Вашето присъствие, за да можем заедно да обсъдим въпроси, засягащи обучението на Вашите/наши деца. Очакваме Вашите идеи и предложения за ползотворна съвместна дейност в името на доброто образование и възпитание на децата. 

С уважение,

МАРИАНА МАНЧЕВА

Директор на СУ „Васил Левски“ гр. Карлово