Списъци на учениците от I-ви и V-ти клас за учебната 2019/2020 година

1а. клас – класен ръководител Боряна Козичкова, списък на учениците – тук

1б. клас – класен ръководител Катя Дернева, списък на учениците – тук

1в. клас – класен ръководител Татяна Писачева, списък на учениците – тук

1г. клас – класен ръководител Даниела Тарапанова, списък на учениците – тук

5а. клас – класен ръководител Ваня Георгиева, списък на учениците – тук

5б. клас – класен ръководител Иванка Груева, списък на учениците – тук

5в. клас – класен ръководител Нели Христова, списък на учениците – тук

5г. клас – класен ръководител Стоянка Неделева, списък на учениците – тук

Класация на гимназиите в България според матурите в 12 клас (2019)

За поредна година СУ“Васил Левски“ е сред СТОТЕ най-добри училища в България по резултати на учениците от матурата!

Резултатите са по училища и по предмети. Посочен е среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити – майска сесия 2019 г.

Стоте училища с най-висок резултат на матурата по български език и литература за 2019г. 

Източници: danybon.com и dnevnik.bg