Важно съобщение!

Директорът на Регионалната здравна инспекция – Пловдив излезе с предписание да не се провеждат учебни занятия в града и областта на 04 февруари.

Причината е все още задържащите се високи нива на остри респираторни заболявания през настоящата седмица, особено при пациенти на възраст от 05 до 14 и от 15 до 19 години.

Заболяванията протичат тежко и с редица усложнения. Вземайки предвид факта, че 05 февруари е междусрочен почивен, учениците от Пловдив и областта следва да се явят в класните стаи на 06 февруари.

Важно съобщение!

Уважаеми ученици, учители и родители,

Информираме Ви, че във връзка с прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив е издал предписание № 30-5/20.01.2019 г. на основание чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив за периода от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г. включително.

Създадена е организация за преструктуриране на пропуснатото учебно съдържание и за оформянето на срочните оценки съобразно ритмичността на изпитванията и в най-добрия интерес на учениците.

Във връзка с преустановения учебен процес се отлага провеждането на училищния кръг на Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас.