Конкурс за младши посланици

Средно училище
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – КАРЛОВО
ОБЯВЯВА
К О Н К У Р С
за МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ
в
ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩА ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Образователната инициатива Програма за училища посланици на Европейския парламент има за цел да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред. Участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно. Ако училището е отговорило на изискванията, то бива сертифицирано и получава плакет, а посланиците получават сертификати за своето участие.
На учениците от най-добре представилите се училища ще бъде предложено пътуване до Страсбург в рамките на програма „Евроскола“ на ЕП.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ПЪРВИ ЕТАП: КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Право на участие имат всички ученици от 9. до 12. клас в СУ „Васил Левски“ – Карлово.
Първият етап е решаване на онлайн тест за Европейския съюз. Тестът е достъпен на адрес:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuKDyV2099QW9-BEpcgmjrtgFtZSLZLn8LqsyoiwbZkkqG9w/viewform
Краен срок: 14:30 ч. на 16 октомври 2018 г.

Съхранение на лични данни.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Приемане на правилата на конкурса.

С изпращане на материалите за участие в конкурса учениците декларират, че са запознати и приемат условията на конкурса.

Получилите най-голям брой точки преминават във ВТОРИ ЕТАП.
20-те най-добре представили се ученици ще спечелят почетното звание „Младши посланик на Европейския парламент“.

5 октомври – Международен ден на учителя

Учителю, на теб са ти длъжници
поетите на всички времена…
От огъня на твоите зеници
са пламнали сърца и знамена.

А ти гориш – безименен и скромен.
От теб животът става по-красив.
Не ти е нужен паметник огромен,
щом гледаш с погледа на всеки жив.

На теб са ти останали длъжници
поетите на всички времена…
Догаряли са твоите зеници –
на другите дарили светлина.

Затуй наместо паметник гранитен,
ти в спомените наши си изгрял.
И всеки помни по един учител –
из стръмното ръката му подал.

Харалампи Харалампиев

Вътрешноучилищен конкурс

СУ „Васил Левски“ – Карлово обявява вътрешноучилищен конкурс за компютърна рисунка за оцветяване на тема „Глобалните цели за устойчиво развитие“.

Могат да участват ученици от V до XII клас с неограничен брой рисунки. Седемнадесетте най-добри предложения (по едно за всяка от Целите) ще бъдат включени в книжка за оцветяване, която ще се отпечата през 2019 г., а авторите им ще получат награди.

 

Вашата рисунка трябва да отговаря на следните изисквания:

–        да бъде във формат А5 (14,8 × 21,0 см, 1748 x 2480 px) и да е изработена с помощта на графичен редактор;

–        да представя Вашето тълкуване на  една от седемнадесетте Цели за устойчиво развитие (https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/GlobalGoalsPoster_bul_A4.pdf);

–        да е авторски продукт.

Изпращайте рисунките си прикачени като PDF файлове на имейл global.goals@abv.bg, а в писмото си посочете Вашето име, клас и коя е глобалната цел, която сте илюстрирали. Крайният срок за получаване на предложенията за участие в конкурса е 21 декември 2018 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта ни и на страницата на училището във Фейсбук  до 11 януари 2019 година.