Нови инициативи бележат старта на учебната 2018/2019 година  в Средно училище „Васил Левски“ – Карлово.

Нови инициативи бележат старта на учебната 2018/2019 година  в Средно училище „Васил Левски“ – Карлово.

  • ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, в които родителите ще могат да се включат в подготовката на класните стаи.
  • ПРОГРАМА ЗА АДАПТАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС . Родителите ще имат възможност да присъстват през целия ден в училище – по време на учебни часове, през междучасията, в часовете за отдих и самоподготовка.

Идеите са заимствани  и доразвити  от добрите практики на учители, споделени  на  ІV-та  Регионална конференция на началните учители в Пловдивска област.  Целите на инициативите са:

– Учителят да придобие по-пълна представа за екипа от родители и ученици, с които ще работи през идните години.

– Родителите да се запознаят с работата на учителя и ежедневието на своите колеги.

  • ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ съгласно Решение  на Министерския съвет.

От  V ­ клас учениците ще изучават „ Основи на програмирането“. Иновативна платформа  ще поставя ученици и учители в образователна среда, различна от традиционната.

Тенденцията е през следващите години иновациите да обхващат и други образователни области.

През годините учителите  от СУ „Васил Левски“ – Карлово търсят различни форми на сътрудничество, защото са убедени, че в съвременното училище  диалогът и партньорството са значими при реализацията на образователните и възпитателните цели на българското училище.