График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование

Насоки за онлайн кандидатстването в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас – тук

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 07 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24 – 27 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2020 г.

Важно за кандидат-гимназистите и техните родители

  • Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература и математика  от национално външно оценяване в края на VІІ клас – тук
  • Приложение към заповед за утвърждаване на държавен план-прием в 8. клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив – тук